Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

giselle
13:33
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaKuishi Kuishi
giselle
13:32
9815 a218
Reposted fromveturna veturna vialatusek latusek
giselle
13:31
4956 c6bb 500
Reposted frombluecat bluecat vialatusek latusek
13:31
13:31
9199 52da 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaohhwell ohhwell

March 09 2019

giselle
12:15
9578 70ba 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaathalis athalis

March 08 2019

giselle
15:47
0300 be98
Reposted fromtichga tichga viapodprzykrywka podprzykrywka
giselle
15:47
giselle
15:47
0388 8a3f 500
Reposted fromregcord regcord viakirstenow kirstenow
giselle
15:45
0606 019b 500
Reposted fromsoftboi softboi viapati2k6 pati2k6
giselle
15:44
1635 ea31
Reposted fromRowena Rowena viaMerrry98 Merrry98
giselle
15:43
1030 8845 500
Reposted fromsoftboi softboi viayellowsoupmarine yellowsoupmarine
giselle
15:40
6686 fec3
Reposted frommariola mariola viaMerrry98 Merrry98
giselle
15:38
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMerrry98 Merrry98
giselle
15:37
- Czy był pan wtedy pijany?
- A któż jest trzeźwy o czwartej rano?
— Marek Hłasko, "Piękni Dwudziestoletni"
Reposted fromLuukka Luukka viaMerrry98 Merrry98
giselle
15:36
9242 43ad 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafabulous-lazy fabulous-lazy
giselle
15:36
Reposted fromRocamadour Rocamadour viaAnnju Annju
giselle
15:36
7793 0d0e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakirstenow kirstenow
giselle
15:35
8766 9051 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakirstenow kirstenow
giselle
15:34
0748 070f 500
Reposted from1911 1911
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl